Bli medlem

Bli medlem i ett parti som enbart verkar för hela kommunens bästa. 

Kontakta någon i styrelsen eller annan medlem per telefon eller e-post för vidare information.

christer.dalvik@mariestad.se

Medlemsavgiften är 100 :-
Betalas in på bankgironummer: 5896-8611
Kom ihåg att skriva ditt namn.