Historia

Detta har vi åstadkommit:

 • Vi har skapat en stabil ekonomi
 • Vi har startat byggnationen på Strandvägen
 • Vi har planen klar för Sjölyckan
 • Vi har byggt kombihall och konstgräsplan
 • Vi har räddat Humleparken
 • Vi har ökat ersättningen för sommarpraktikanterna
 • Vi har påbörjat upprustningen av Krontorpsrondellen
 • Vi har byggt offentlig toalett i centrum
 • Vi har byggt ”en ny” Jubileumsteater
 • Vi har resursförstärkt på plansidan och mot näringslivet
 • Vi har räddat tennisplanerna
 • Vi har påbörjat upprustningen av Stockholmsvägen
 • Vi har bidragit till att Finskt Förvaltningsområde ansökts om

 

Mariestadspartiet – Partiet som arbetar för hela kommunens bästa !

 

 

 

Mariestadspartiet från starten

Mariestadspartiet bildades av Björn berggren våren 2002 och lyckades få ett antal entusiaster och politiskt intresserade med Jan-Erik Jansson i spetsen med som också blev partiets först ordförande.

Jan-Erik hade arbetat många år som fritidsledare på Mariaskolan och var den som främst hade ungdomarnas stöd. Man ansåg att Mariestad måste få en ny politisk ledning, efter åtta år med rött styre. Kommunen hade tappat på en rad områden, inte minst vad avser innevånarantal och skattekraft. Mariestadspartiet hade möjligheten att som ett parti, oberoende av politiska ideologier och centralstyrning uppifrån, verka enbart för Mariestads kommuns och dess innevånares bästa.

Under år 2002 – 2006 har vi samregerat med de borgerliga partierna. En situation som vår, med ett nära samarbete med de borgerliga partierna inom SMVG-gruppen, ger tyvärr nackdelen att vi allt för ofta i kompromissens namn har fått vika oss.

Vår partiledare Jan-Erik Jansson avled 2005 efter en längre tids sjukdom. En mycket stor förlust, för Jan-Erik var påläst, duktig och var dessutom en mycket medryckande ledare. Vi saknade honom i valrörelsen 2006 vilket var en betydande förklaring till vårt dåliga valresultat. Med endast tre representanter i Kommunfullmäktige, och dessutom en röd-grön majoritet, har våra möjligheter att få igenom förbättringar för Mariestads innevånare blivit starkt begränsade.