Valmanifest

Detta är vad vi vill åstadkomma under mandatperioden 2014-2018

 

 • Parkeringshus Centralt
 • Omgestalta Nya Torgetparkering
 • Ny glass och korvkiosk
 • Hundrastgård om möjligt Centralt
 • Skatepark centralt
 • Utegym för allmänheten i hamnområdet

 

 • Bevara natur- och fritidsområdet i hamnen, norr om Bojen från bostadsbyggnation
 • Tillräckligt med parkeringsplatser till båtägare och besökare i hamnen
 • Installera en fontän och strandskona Tidan mellan broarna
 • Bevara lekplatsen i inre hamnen

 

 

 • Bevara Sjukhuset – Ej mer nedmontering. Nu får det vara STOPP!
 • Lösa bostadssituationen för nästa generations äldre
 • Mindre grupper och mindre områden i hemtjänsten
 • Genomlysning av LapsCare (planeringsverktyg inom hemtjänsten)
 • Översyn av biståndsbedömningen

 

 

KULTUR OCH MINORITETSFRÅGOR I FOKUS

 • Synliggöra den kulturella mångfalden i Mariestadskommun
 • Fokus på arbete och språkkunskaper
 • Bekämpa all form av diskriminering och rasism

NATIONELLA MINORITETERS RÄTTIGHETER

 • Främja de nationella minoriteternas språk och kultur
 • En väl fungerande äldreomsorg och förskola för finsktalande

 

 

 • Bättre underhåll och skötsel av våra lekparker
 • Flytta Räddningstjänsten till Krontorp
 • Belysning på alla bryggor i hamnen
 • Västra Piren upprustas, inkl. grillplatser
 • Gångväg mellan Trädgårdsskolan och Marieholmsbron utmed Tidan

 

 

 • Utökat speciallärar- och lärarstöd i årskurs 1 och 2, riktat till elever med behov av särskilt stöd
 • Mindre barngrupper inom förskolan
 • Frididsgård på östra sidan av tätorten
 • Gratis frukt i årskurs 0-3
 • Läxhjälp efterskoltid ska finnas på alla mellan och högstadieskolor
 • Scheman som omvårdnadspersonalen själva är med och skapar

 

 

 

 • Vår- och Höstmarknad i centrum, det gynnar våra egna handlare
 • Aktiviteter tillsammans med stadens krögare
 • Fler nybyggnationer av mindre lägenheter
 • Ombyggnationer till mindre lägenheter

 

 

 

 

 • Höj HAB ersättningen till våra LSS arbetare, som gör ett fantastiskt jobb i hela vår kommun!
 • Skapa ett nytt RIAHUS centralt, med hjälp av både kommunala och ideella insatser
 • Jobba för fler sociala företag
 • Jag ogillar orättvisor och brinner för de som har det sämst i samhället, dom svaga och utsatta! Vi måste börja bry oss om varandra!

 

 

 

 • Utökning av musik och kulturskolans verksamhet till kransorterna
 • Fokusera på bad, fiske och turism i och vid Vänern
 • Omgestalta Hertig Karls torg
 • Bevara Rotundan och renovera ytskiktet

 

 

 • Förbättra standarden på befintliga cykelvägar
 • Nya cykelleder även till kransorterna
 • Fritidsgårdar i kransorterna

LANDSBYGDEN OCH DESS SKOLOR SKA LEVA!

De gamlas situation på landsbygden:

 • Scheman som personalen är med och skapar ger trivsel, bättre arbetsmiljö och mindre sjukskrivningar
 • Generösare med tid hos de gamla
 • Större möjlighet att själv välja boendeform